Analytics en conversie

Inrichten dashboard, monitoren en conversie optimalisatie.

Web analytics, ‘het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van internet data met als doel het gebruik van internet te begrijpen en te optimaliseren’. Door web analytics krijg je meer inzicht in je doelgroep, hoe succesvol campagnes zijn en wat er verbeterd kan worden aan je website. Hierdoor kan je beter online marketingactiviteiten evalueren en eventueel aanpassen.

Wij

implementatie van Google analytics

KPI's vaststellen

Dashboard inrichten

Analyse en aanbevelingen

Wilt u een duidelijke analyse van uw website?